Home

Acupunctuur is een onderdeel van een behandelmethode die stamt uit de traditionele Chinese geneeskunde. Hierbij worden naalden op zogenaamde acupunctuurpunten in het lichaam geplaatst.
De methode bestaat al meer dan 3500 jaar en is nauw verbonden is met Chinese filosofie.
Sinds de bronstijd worden metalen naalden gebruikt. Voor die tijd gebruikte men naalden van steen.

Beginselen

Traditionele acupunctuur, zoals ze nu toegepast wordt, bestaat uit het inbrengen van naalden in verschillende delen van het lichaam.

Een laagfrequente wisselstroom kan eventueel op de naalden aangebracht worden om een grotere stimulatie te geven.
In de traditionele acupunctuur wordt meestal een combinatie van punten gebruikt.

Traditionele Chinese geneeskunde is gebaseerd op (onder meer) de volgende uitgangspunten:

* Vitale lichaamsenergie (chi of qi) circuleert door 14 kanalen, meridianen genoemd, die vertakkingen hebben naar alle organen en lichaamsfuncties.
* Ziekte wordt toegeschreven aan een uit het evenwicht zijn, of storing van, chi. Met methoden als acupunctuur en qigong probeert men dit evenwicht te herstellen.